Adresa: Selska cesta 167

Telefon: 01 3020 945

Uz standardne sobna zaokretna vrata, sve traženija su ona sa skrivenim pantima koja omogućuju da je kril poravnato sa dovratnikom.