Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

 

Naziv projekta: Primjena IKT za poslovne procese u proizvodnji vrata

Kratki opis projekta: Dana 05.12.2019. poduzeće Vrata Dizajn d.o.o. potpisalo je s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta te Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu provedbe projekta pod nazivom „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) – 2”, referentna oznaka ugovora KK.03.2.1.19.0329. Provedba projekta sufinancirana je iz Europskog fonda za regionalni razvoj u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Temeljem projekta poduzeće će uvesti softver za integraciju i implementaciju prilagođenog poslovnog sustava, upravljanje poslovnim procesima i odnosima s klijentima, računala za primjenu prilagođenog poslovnog sustava i drugu IKT tehnologiju kojom će se riješiti ključni problem potrebe za integracijom svih poslovnih funkcija i rast konkurentnosti u cjelokupnom poslovanju.

Ciljevi projekta: Ciljevi projekta su rast konkurentnosti poduzeća, poboljšanje organizacije procesa i povećanje učinkovitosti djelatnika, rast broja zaposlenih, povećanje prihoda i izvoza, povećanje sveukupne učinkovitosti poduzeća te automatizacija procesa pomoću IKT tehnologija.

Očekivani rezultati projekta:

  • Porast broja zaposlenih kroz otvaranje 1 novog radnog mjesta
  • Unapređenje poslovnih procesa
  • Porast prihoda od prodaje

 

Ukupna vrijednost projekta: 922.688,64 Kn

EU sufinanciranje projekta:  497.898,70 Kn

Razdoblje provedbe projekta: 31. listopada 2019. do 30. travnja 2021.

Kontakt osoba za više informacija: Martina Banović, martina@vratadizajn.hr , + 385 99 2685 174

Više informacija ovdje na linkovima:

www.strukturnifondovi.hr 

https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/poboljsanje-konkurentnosti-i-ucinkovitosti-msp-a-kroz-informacijske-i-komunikacijske-tehnologije-ikt-2/

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost poduzeća Vrata Dizajn d.o.o.